Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Tlaková sonda

  • Slouží ke zjišťování perforací vzduchem natlakovaných meziplášťů nádrží či potrubí.
  • Lze připojit k systému Harrier-4, Harrier-3, Harrier-3S, Keeper-3 nebo Keeper-3M.
  • Signalizuje pokles tlaku, což předznamenává porušení mezipláště nádrže či potrubí.
Tlaková sonda Tlaková sonda skládající se z regulovatelného tlakového spínače, z přetlakového ventilu, z tlakoměru, z tlakovacího ventilu a z příruby s převlečnou maticí.
Tlaková sonda Tlaková sonda - pohled na tlakoměr, pomocí kterého se kontroluje aktuální tlak a v případě nízkého tlaku je třeba meziprostor dotlakovat.