Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Litrovací tabulky

 • Litrovací tabulky jsou potřeba pro kontinuální měřicí systémy Harrier.
 • Právě na jejich přesnosti a na přesné dokumentaci k nim závisí přesnost určování objemu.
Výkres nádrže Výkresy nádrží požadujeme ze tří hlavních důvodů:
 • Kvůli určení měřicí délky a celkové délky hladinoměru.
 • Kvůli správnému nastavení nulové výšky hladiny.
 • Kvůli tomu, aby se vyloučilo, že volnému pohybu plováků by mohla bránit nějaká další armatura (např. odkalovací) nebo žebřík apod.
Situační výkres Ze situačního výkresu nádrží by mělo být jednoznačné:
 • Která litrovací tabulka patří ke které nádrži.
 • Číslování nádrží.
 • Názvy produktů v nádržích.
Litrovací tabulka
 • Litrovací tabulky nádrží stačí zaslat textovém souboru nebo v formátu Excel, ale umíme zpracovat i naskenované.
 • Sloupec výšky by měl obsahovat všechny výšky ode dna až po celkovou výšku nádrže, čísla musí jít vzestupně, nejlépe po 1 cm.
 • Sloupec objemu musí obsahovat čísla jdoucí vzestupně, nejlépe v litrech a s přesností na celé litry.