Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Měřicí systémy

Hlavní výrobní program firmy Indikon spol. s r.o. tvoří v současné době dva systémy: Harrier-4 a Keeper-3.

Měřící a indikační systém Harrier-4 je určen pro nepřetržité sledování výšky hladiny v nádržích, těsnosti meziplášťových prostorů, případně k indikaci úniku ropných látek. Jedná se o novou generaci kontinuálního měření, která nahradila starší systémy Harrier-3 a Harrier-3S. Výroba systémů Harrier-3 a Harrier-3S byla ukončena, nadále však zajišťujeme servis a výrobu náhradních dílů.

Systém Keeper-3 je určen k limitnímu měření výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci úniků pohonných hmot a přítomnosti vody. K tomuto systému se vyrábí i zjednodušená varianta Keeper-3M, která má, kromě zredukovanáho počtu vstupů a výstupů, ještě výrazně zredukované funkce a ovládání.

Předchůdcem systému Keeper-3 bylo zařízení VRI-02, jehož servis nadále zajišťujeme, ale náhradní díly už nevyrábíme.