Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Sonda K011

  • Sondy K-011 slouží k indikaci ropných látek na vodní hladině v záchytných jímkách a gravitačních odlučovačích. Vyrábějí se v nerezovém provedení.
  • Plovák unáší s sebou elektrodu, kterou lze libovolně nastavovat na požadovanou tloušťku separovaného podílu.
  • Lze připojit k systému Harrier-4, Harrier-3, Harrier-3S, Keeper-3 nebo Keeper-3M.
  • Připojuje se vždy pomocí rozbočné krabice umístěné buď přímo na sondě nebo poblíž.
  • Sondu lze doplnit signalizací opuštění měřicího rozsahu. Tím lze předejít zatopení sondy nebo naopak vyschnutí, např. vodního sifonu.
Sonda K011 Jedna z mnoha možných podob sondy K011. Sondy jsou přizpůsobovány konkrétnímu prostředí, ve kterém jsou umístěny, co do délky, upevnění, robustnosti a funkcím, které mají plnit.