Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Sonda EK02A

  • Slouží ke zjišťování přítomnosti PHM či vody v mezipláštích potrubí a nebo v mezipláštích nadzemních nádrží.
  • Lze připojit k systému Harrier-4, Harrier-3, Harrier-3S, Keeper-3 nebo Keeper-3M.
  • Signalizuje přítomnost a elektrickou vodivost kapaliny, takže rozezná PHM od vody. Je tedy shodná se sondou EK01, jen má vlastní malou kumulační jímku.
  • Připojuje se vždy pomocí rozbočné krabice.
  • Sonda je našroubovaná přímo na vývodu mezipláště dvouplášťového potrubí či mezipláště nadzemní dvouplášťové nádrže a nebo je našroubovaná na kumulační jímce, která pomocí gumových hadiček zajišťuje sběr uniklých kapalin z více meziplášťů dvouplášťových potrubí.
  • Kumulační jímkou lze slučovat sledovaná místa, která se nachází blízko u sebe. V šachtách nádrží to nejčastěji bývají mezipláště stáčecího a sacího potrubí, nebo mezipláště sousedních komor jedné nádrže nebo kombinace obou případů. Ve stáčecích šachtách se nejčastěji slučují mezipláště jednotlivých produktových potrubí.
Samotná sonda EK02A Samotná sonda EK02A. V levé části je šroubení, sloužící zároveň jako upevnění, v pravé části je vypouštěcí šroub naakumulovaných kapalin.
Sonda EK02A s kabelem Sonda EK02A s kabelem. Kabel je vždy součástí sondy a nelze ho tedy bez poškození a ztráty těsnosti sondy odpojit. Délku kabelu si určuje zákazník podle situace, kde hodlá sondu použít.
Sonda EK02A na potrubí Princip detekce úniku jednoho dvouplášťového potrubí při použití jedné sondy EK02A. Obvyklá délka kabelu je 2,5 metru, pokud si zákazník neurčí jinak.
Kumulační jímka se 16 vstupy pro sondu EK02A Princip detekce úniku 16 dvouplášťových potrubí při použití jedné sondy EK02A s kumulační jímkou pro 16 vstupů. Kumulační jímka se upevňuje na tyčku navařenou na stěnu v dolní části šachty, aby byl zajištěn spád v přívodních hadičkách od sledovaných meziplášťů dvouplášťových potrubí. Obvyklá délka kabelu je 2,5 metru, pokud si zákazník neurčí jinak.
Montážní a dispoziční schéma Montážní a dispoziční schéma pro montáž limitních hladinoměrů, sond a rozbočných krabic v šachtách.