Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Sonda EK01A

  • Slouží ke zjišťování přítomnosti PHM či vody v mezipláštích nádrží, v šachtách nádrží či pod výdejními stojany.
  • Lze připojit k systému Harrier-4, Harrier-3, Harrier-3S, Keeper-3 nebo Keeper-3M.
  • Signalizuje přítomnost a elektrickou vodivost kapaliny, takže rozezná PHM od vody.
  • Připojuje se vždy pomocí rozbočné krabice.
  • Sonda vždy visí na kabelu: buď na volném prostranství nad sledovaným místem a nebo visí uvnitř kumulační jímky, která pomocí gumových hadiček zajišťuje sběr uniklých kapalin z více sledovaných míst, například z meziplášťů dvouplášťových potrubí.
  • Kumulační jímkou lze slučovat sledovaná místa, která se nachází blízko u sebe. V šachtách nádrží to nejčastěji bývají mezipláště stáčecího a sacího potrubí, nebo mezipláště sousedních komor jedné nádrže nebo kombinace obou případů. Ve stáčecích šachtách se nejčastěji slučují mezipláště jednotlivých produktových potrubí.
Samotná sonda EK01A Samotná sonda EK01A. Je poměrně malých rozměrů (průměr 30 mm, výška 60 mm), takže ji lze použít téměř všude.
Sonda EK01A s kabelem Sonda EK01A s kabelem. Kabel je vždy součástí sondy a nelze ho tedy bez poškození a ztráty těsnosti sondy odpojit. Délku kabelu si určuje zákazník podle situace, kde hodlá sondu použít.
Sonda EK01A v meziplášti Princip použití sondy EK01A pro detekci úniků kapalin z dvouplášťové nádrže. Takto umístěná sonda hlídá perforace vnitřní nebo vnější stěny nádrže, ale také netěsnost prostupu z šachty do mezipláště v případě výskytu kapaliny v šachtě. Sonda je spuštěna trubkou těsně nad dno mezipláště dvouplášťové nádrže. Kabel je utěsněn vývodkou v šachtě. Obvyklá délka kabelu je 5 metrů, pokud si zákazník neurčí jinak.
Sonda EK01A Princip použití sondy EK01A pro detekci úniků kapalin v šachtě nádrže, např. zaplavením nebo netěsností armatur. Takto umístěná sonda může hlídat i mezipláště dvouplášťových potrubí, pokud se nechají volně vytékat do šachty, ale tento způsob důrazně nedoporučujeme a radíme použít ještě jednu sondu EK01A s kumulační jímkou (pro více potrubí) a nebo sondu EK02A (pro jedno potrubí). Obvyklá délka kabelu je 2,5 metru, pokud si zákazník neurčí jinak.
Sonda s jímkou Princip detekce úniků z více dvouplášťových potrubí při použití jedné sondy EK01A a kumulační jímky. Obvyklá délka kabelu je 2,5 metru, pokud si zákazník neurčí jinak.
Kumulační jímka se 6 vstupy pro sondu EK01A Detail kumulační jímky pro sondu EK01A. Tato konkrétní jímka má 6 vstupů, ale na žádost zákazníka může mít 2 až 9 vstupů. Kumulační jímka se upevňuje na tyčku navařenou na stěnu v dolní části šachty, aby byl zajištěn spád v přívodních hadičkách od sledovaných meziplášťů dvouplášťových potrubí.
Sonda pod stojanem Sonda EK01A použitá pod výdejním stojanem na detekci úniků kapalin ze stojanů, ale i vody z děšťů a sněhu. Obvyklá délka kabelu je 1,5 metru, pokud si zákazník neurčí jinak.
Montážní a dispoziční schéma Montážní a dispoziční schéma pro montáž limitních hladinoměrů, sond a rozbočných krabic v šachtách.