Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Program PhmCo verze 4.7

  • Tento program umožňuje zobrazovat na PC veškeré údaje naměřené systémem Harrier-4 nebo i staršími systémy Harrier-3 a Harrier-3S.
  • U kontinuálních hladinoměrů zobrazuje kromě výšky, objemu a teploty PHM a výšky vody navíc ještě přepočítaný objem k předem zadané teplotě a také zobrazuje možný závoz do naplnění na maximum.
  • Program je spustitelný pod operačními systémy Windows 95/98/ME/2K/XP/Vista/7/8.
  • Program se neinstaluje, jen se nakopíruje do PC a spustí.
  • K programu je možné si vytvořit spouštěcího zástupce a/nebo ho nechat spouštět automaticky po spuštění Windows.
  • Program s konkrétní konfigurací Vám k zařízení poskytneme.
PhmCo je v klidu Program PhmCo v klidovém stavu. V tomto stavu program PhmCo nehlásí žádné anomálie a proto jsou všechny hodnoty zobrazeny bíle.
PhmCo hlásí poruchy Program PhmCo hlásící různé mezní stavy a úniky: Žlutě jsou zobrazeny méně závažné skutečnosti, jako jsou dosažení minima či maxima, přítomnost vody a nebo únik tlaku. Červeně jsou zobrazeny více závažné skutečnosti, jako jsou dosažení havarijního maxima, přítomnost PHM a nebo přítomnost vody v kombinaci s únikem tlaku. Červeně je zobrazen také závoz v případech, kdy nádrž je naplněná na maximum a více. Červeně je zobrazeno také množství separované vody na dně nádrže, pokud je větší než povolené množství (obvykle 50 mm).
Komunikační protokol Kompletní popis komunikační protokolu mezi PC a měřicím systémem Harrier.
Pokud by zákazník chtěl připojit měřicí systém Harrier k nějakému hardwarovému zařízení nebo pokud by chtěl zobrazovat informace nějakým svým programem, najde v tomto Popisu komunikačního protokolu všechny potřebné informace.