Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Objednávka

  • Objednávku lze poslat emailem nebo faxem, ale nikoli sdělit ústně telefonem.
  • Každá objednávka musí obsahovat kontaktní informace, název lokality a předpokládané datum realizace.
  • Další náležitosti objednávky jsou závislé na tom, čeho se objednávka týká:

Objednávka zařízení Harrier-4:

Objednávka zařízení Keeper-3:

Objednávka revize zařízení:

  • požadované práce

Objednávka záruční nebo pozáruční opravy:

  • co nejpřesnější popis závady