Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Rozbočná krabice


Rozbočná krabice šachtová Rozbočná krabice do šachty. Tato krabice se připevňuje na kovovou tyčku, která je přivařena na stěnu šachty v její horní části. Používá se tedy na připojení meziplášťových, šachtových a potrubních sond.
Rozbočná krabice stojanová Rozbočná krabice pod stojan. Tato krabice se připevňuje dovnitř do výdejního stojanu. Plechový držák umožňuje svislý pohyb krabice, čímž lze upravit výšku sondy nad dnem jímky pod výdejním stojanem. Používá se tedy výhradně na připojení sond pod výdejní stojany.
Montážní a dispoziční schéma Montážní a dispoziční schéma pro montáž limitních hladinoměrů, sond a rozbočných krabic v šachtách.