Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Hladinoměr KX102A

 • Slouží k limitnímu (bodovému) měření výšky hladiny v nádrži.
 • Lze připojit k systému Harrier-4, Harrier-3, Harrier-3S, Keeper-3 nebo Keeper-3M.
 • Vyrábí se ve třech variantách: dvoustavový, třístavový a čtyřstavový.
 • Dvoustavový signalizuje dosažení dvou hladin:
  • obvykle maximální a havarijní,
  • ale může to být i minimální a maximální,
  • nebo poloviční a maximální.
 • Třístavový signalizuje dosažení tří hladin:
  • obvykle minimální, maximální a havarijní,
  • ale může to být i poloviční, maximální a havarijní,
  • nebo minimální, poloviční a maximální.
 • Čtyřstavový (jen pro Harrier 4) signalizuje dosažení čtyř hladin:
  • obvykle minimální, poloviční, maximální a havarijní,
  • ale může to být i havarijní minimum (ležící ještě pod minimem), minimální, maximální a havarijní.
 • V případě, že limitní hladinoměr má minimum, půlku a maximum a je potřeba od sebe odlišit stavy "do půlky" a "nad půlkou", používá se dvouplovákový limitní hladinoměr (jen pro Harrier 4).
Detail hlavice hladinoměru KX102A Detail hlavice limitního hladinoměru KX102A. Na obrázku je vidět zarážka, která určuje havarijní hladinu a se kterou se nesmí hýbat.
Hladinoměr KX102A celý Do úkapových nádrží se nejčastěji používá tento typ třístavového limitního hladinoměru s limitními hladinami: půlka, maximum a havárie. Hladinoměry s limitními hladinami maximum a havárie bývají kratší, hladinoměry s limitními hladinami minimum, maximum a havárie bývají delší, ale samosřejmě záleží i na průměru nádrže, resp. na výšce ode dna nádrže k hornímu okraji příruby.
Montážní a dispoziční schéma Montážní a dispoziční schéma pro montáž limitních hladinoměrů, sond a rozbočných krabic v šachtách.