Logo

Výrobce a dodavatel indikačních a
měřicích systémů pro skladování kapalin

Harrier-3

Výroba systému Harrier-3 byla ukončena, nadále však zajišťujeme servis a výrobu náhradních dílů. Pokud máte zájem o nový systém, objednejte si systém Harrier-4.


  • Slouží k zobrazování stavů kontinuálních a limitních hladinoměrů a sond a následné ovládání návazných zařízení pomocí beznapěťových výstupních kontaktů.
  • K zařízení lze připojit celkem dohromady až 8 kontinuálních hladinoměrů KH3 a limitních hladinoměrů KX102A a celkem dohromady až 24 následujících sond: sonda EK01A, sonda EK02A, sonda K011 a tlaková sonda. Větší počty však konzultujte telefonicky.
  • Zařízení může ovládat až 29 nezávislých beznapěťových přepínacích kontaktů pro návazná zařízení, jako například houkačka, signalizace nebo stykače pro blokování výdejních stojanů či stáčecích čerpadel.
  • Zařízení se ovládá 12-ti tlačítkovou klávesnicí a informace se zobrazují na 40-ti místném displeji, 8-mi 12-ti LEDkových bargrafech a 2 LED diodách.
  • Zařízení se vyrábělo nejčastěji jako 3 skříně (procesorová, vstupně-výstupní a sloučená vstupní skříň s výstupní), ale v případech většího počtu vstupů či výstupů byly vstupní a výstupní skříň samostatné, takže se zařízení skládalo z celkem 4 skříní.
  • Zařízení je možné připojit k PC a veškeré naměřené hodnoty sledovat na PC pomocí programu PhmCo.
Harrier-3 - Procesorová skříň Harrier-3 - procesorová skříň s otevřeným předním krytem, pod kterým se v horní části nachází zobrazovací prvky a v pravé dolní části ovládací prvky. Tato skříň se umísťuje zpravidla do místa, kde se nachází obsluha.
Harrier-3 - Vstupně-výstupní skříň. Harrier-3 - vstupně-výstupní skříň, která propojuje všechny kontinuální hladinoměry a vstupní skříň s procesorovou skříní. Tato skříň se umísťuje buď poblíž procesorové skříně nebo do místa přívodu kabelů od kontinuálních hladinoměrů.
Harrier-3 - Vstupní skříň. Harrier-3 - vstupní skříň, která propojuje všechny limitní hladinoměry a sondy se vstupně-výstupní skříní. Tato skříň se umísťuje buď poblíž procesorové skříně nebo do místa přívodu kabelů od limitních hladinoměrů a sond.
Harrier-3 - Výstupní skříň. Harrier-3 - výstupní skříň, která propojuje všechny návazné obvody (včetně houkačky) se vstupně-výstupní skříní. Tato skříň se umísťuje buď poblíž procesorové skříně nebo poblíž rozvaděče návazných obvodů.
Harrier-3 - Rozložení skříní Harrier-3 - vhodné rozložení skříní, pokud se nachází všechny na jednom místě, tj. nejčastěji poblíž místa obsluhy.
Harrier-3 - Elektrické propojení Harrier-3 - elektrické propojení svorkovnic všech skříní systému Harrier-3 a propojení se všemi kontinuálními a limitními hladinoměry, sondami, s návaznými obvody, s PC a s napájením 230 V.
Harrier-3 - Situační schéma Harrier-3 - logické propojení všech skříní systému Harrier-3 a propojení se všemi kontinuálními a limitními hladinoměry, sondami, s návaznými obvody, s PC a s napájením 230 V.
Harrier-3 - Prostorové schéma Harrier-3 - prostorové uspořádání kontinuálních a limitních hladinoměrů a sond v nádržích při použití měřicího systému Harrier-3.

Dokumenty ke stažení: